วิธีไหว้ท้าวมหาพรหม ให้ชีวิตสุดปังจนฉุดไม่อยู่

“ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ” แยกราชประสงค์ เป็นที่เลื่องชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในแต่ละวันจะมีคนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนื่อง และหลายคนก็สมหวังดั่งที่ขอไว้ ยิ่งทำให้มีคนแวะเวียนมากราบไว้มากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่อยากจะไปกราบไหว้ท้าวมหาพรหม เรามีวิธีการมูให้ปังมาฝาก

ความเชื่อพระพรหม 

ท้าวมหาพรหมเอราวัณ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เชื่อกันว่า “พระพรหม” คือผู้สร้างทุกสิ่ง เป็นมหาเทพที่จะดลบันดาลทุกอย่างให้เป็นไปได้ด้วยดีตามที่ปรารถนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพผู้สูงสุด ท้าวมหาพรหมทรงมีสี่พระพักตร์ แต่ละพระพักตร์เป็นดั่งสัญลักษณ์แทนทิศทั้งสี่คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ทำให้พระองค์สามารถมองเห็นและปกปักรักษาได้ทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์ 

คาถาบูชาพระพรหม 

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง 

พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม 

ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม 

สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน 

นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ 

เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา 

กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม 

สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ 

คาถาบูชา (แบบย่อ) 

“โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ” 

สิ่งที่ใช้สักการะพระพรหม  

ธูป 12 ดอก เทียน 4 เล่ม พวงมาลัยดอกมะลิและดาวเรือง และทองคำเปลว 4 แผ่น หรืออื่นๆ เพิ่มเติมตามศรัทธา 

วิธีการสักการะ 

เริ่มบูชาจากด้านพระพักตร์ของ ท้าวมหาพรหมเอราวัณ ที่หันมาทางประตูทางเข้า และวนรอบองค์ในทิศตามเข็มนาฬิกา จุดธูปไหว้ด้านละ 3 ดอก พร้อมด้วยเทียนด้านละ 1 แท่ง พวงมาลัย และทองคำเปลวบูชาที่แต่ละด้านขององค์ท้าวมหาพรหม นอกจากนี้ยังสามารถนำผลไม้ อาทิ กล้วย มะพร้าว สาลี่ ชมพู่ มาถวายได้ แต่ห้ามถวาย เนื้อสัตว์ทุกชนิด 

ความเชื่อแต่ละทิศ 

  • ทิศเหนือ บูชาเพื่อขอพรเรื่องอาชีพ หน้าที่การงาน การเรียน การสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
  • ทิศใต้ บูชาเพื่อขอพรเรื่องอนาคต ทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การเสี่ยงโชค การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้ จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จ
  • ทิศตะวันออก ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต
  • ทิศตะวันตก ทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ให้ขายที่ได้ หรือทำโครงการสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ ขอให้ซื้อบ้านและที่ดินได้ รถยนต์ รวมถึงเรื่องหนี้สิน เงินที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืนให้ได้คืนโดยเร็ววัน

หากใครจะเดินทางไปกราบไหว้ท้าวมหาพรหม แนะนำให้นั่งรถไฟฟ้าจะสะดวกกว่า เพราะหาที่จอดรถยาก เปิดให้สักการะ 6.00-22.00 น. ทุกวัน