Anti Aging คือ ทำไมถึงควรรักษาด้วยวิธีนี้

Anti Aging คือ เวชศาสตร์เพื่อการชะลอวัย เป็นการชะลอความชรา หรือความเสื่อมของร่างกายจากให้ช้ามากที่สุด มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนานที่สุด โดยเน้นการรักษาสุขภาพจากภายในโดยองค์รวม โดยเฉพาะ ผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป สุขภาพจะเริ่มเสื่อมสภาพ จึงควรเริ่มดูแลร่างกายด้วย เซรั่มลดริ้วรอย Anti Aging

สินค้าคุณภาพ เซรั่มลดสิว

การรักษาในแนวทาง Anti Aging คือ อะไรบ้าง

การรักษาด้วยวิธี Anti Aging กับโรงพยาบาล จะรักษาก็ต่อเมื่อตรวจพบว่าร่างกายร่างกายเริ่มเสื่อม เพื่อป้องกันไม่ให้ล้มป่วยหรืออวัยวะเสื่อมถอยจนไม่สามารถกลับไปใช้งานให้สมบูรณ์ดังเดิมได้อีกโดยแพทย์จะสอบถามประวัติ และตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ซึ่งการตรวจสุขภาพแบบ Anti Aging จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะสามารถวิเคราะห์ถึงการทำงานของระดับเซลล์ได้เลย หลังจากนั้นแพทย์จะออกแบบโปรแกรมการรักษาตามความเหมาะสม โดยคนไข้จะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่ 2 สัปดาห์แรก โดยแนวทางการรักษาก็มีดังต่อไปนี้

ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน – ขั้นตอนนี้แพทย์จะเน้นในเรื่อง การจัดการกับความเครียด การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การพักผ่อนที่เพียงพอ และการออกกำลังกาย

อาหารเสริม และฮอร์โมน – หากร่างกายคนไข้มีปัญหาระบบการทำงานหรือเริ่มมีความเสื่อมด้วยอายุที่มากขึ้น แพทย์จะแนะนำให้ใช้อาหารเสริมวิตามินและฮอร์โมนที่มาจากธรรมชาติ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟู และซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากขึ้น

การรักษาด้วย Stem Cell – การรักษาด้วย Stem Cell เป็นวิธีที่ได้ผลดีจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เพราะรักษาได้ตรงจุด และแก้ที่สาเหตุโดยตรง เมื่อฉีด Stem Cell เข้าสู่ร่างกายช่วยสร้างจำนวนเซลล์ต่าง ๆ ทำให้ร่างกายเรากลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง

ผู้ที่ควรไปพบแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Anti Aging คือ ใครบ้าง

ที่มีความเสี่ยงจากกรรมพันธุ์ – หากคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง

ผู้ที่มีโรคประจำตัว – เช่น โรคไขมันในเลือดสูง, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคอ้วน, โรคเบาหวาน รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ อาทิ เส้นเอ็นอักเสบ โรคผื่นคันผิดปกติต่าง ๆ  มีอาการปวดเรื้อรังบางชนิด

ผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ ชะลอวัย – คนในกลุ่มนี้มักจะมีอาการ เหนื่อยง่าย ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน นอนไม่หลับ หากเข้ารับการตรวจแบบปกติก็ยังไม่พบสาเหตุ ก็จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบ Anti Aging

จะเห็นได้ว่า Anti Aging คือ การดูแลรักษาสุขภาพจากภายในมาสู่ภายนอก โดยต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์ที่เป็นเสมือนโค้ชที่คอยบอกแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่เห็นผลได้อย่างรวดเร็วแต่หากทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง คุณภาพชีวิตที่ดี ร่างกายที่แข็งแรงก็จะเกิดแบบอย่างยั่งยืนแน่นอน