มะเร็งหลอดอาหาร สาเหตุของโรค อาการ และการรักษา

โรคมะเร็งหลอดอาหาร เป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบได้ทั้งชายและหญิง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบในผู้ชายมากกว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งชนิดนี้จะมีอายุระหว่าง 55-65 ปี จึงจัดได้ว่าเป็นมะเร็งของวัยผู้ใหญ่

สาเหตุของโรคนี้เกิดจากอะไร อาการ และแนวทางในการรักษานั้นเป็นอย่างไร ติดตามอ่านกันได้ในบทความนี้มะเร็งหลอดอาหาร คืออะไร?

เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณของหลอดอาหาร โดยที่เซลล์นั้นมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติจนทำให้กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมา โดยเกิดจากการที่เนื้อเยื่อบริเวณชั้นในโตออกสู่ผนังทางด้านนอก ถ้าก้อนมะเร็งมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีหลอดอาหารที่แคบลง ทำให้การกลืนอาหารมีความลำบาก หากเซลล์มะเร็งสามารถที่จะกระจายผ่านผนังหลอดอาหารได้ จะสามารถเข้าสู่บริเวณของต่อมน้ำเหลือง เส้นเลือดใหญ่บริเวณทรวงอก และอวัยวะอื่นๆที่ใกล้เคียง นอกจากนี้เซลล์มะเร็งยังสามารถที่จะกระจายสู่กระเพาะอาหาร ตับ ปอด และส่วนอื่นๆภายในร่างกายได้

สาเหตุของการเกิดโรค

ในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคได้ แต่ก็มีหลายปัจจัยดังต่อไปนี้ที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารได้

 • ผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • คนที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน
 • เพศชายมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งชนิดนี้มากกว่าเพศหญิง
 • คนที่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีการแปรรูป
 • ผู้ที่ชอบดื่มน้ำร้อนหรือเครื่องดื่มร้อนจัดเป็นประจำ ความร้อนของน้ำอาจจะไปทำลายเยื่อบุเซลล์บริเวณของหลอดอาหารได้
 • ผู้ที่มีภาวะของหลอดอาหารอักเสบเรื้อรัง (Barrett’s esophagus) ซึ่งเกิดจากกรดในกระเพาะอาหารนั้นไปทำลายเซลล์บุผนังของหลอดอาหาร ทำให้สามารถที่จะเกิดมะเร็งขึ้นมาได้
 • ผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนและอาการกำเริบบ่อย อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้

อาการของโรค

ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการ มารู้ตัวเมื่อเป็นหนักจนยากจะรักษาแล้ว โดยอาการที่สำคัญของโรคมะเร็งหลอดอาหารก็คือกลืนลำบาก เหมือนมีอาหารมาติดอยู่ที่คอ หากอาการรุนแรงจนก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้นแม้แต่น้ำผู้ป่วยก็ยากที่จะกลืนได้ และผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นๆอีก เช่น เจ็บบริเวณหน้าอก, น้ำหนักลด, ,มีอาการไอเรื้อรัง, เสียงแหบ, สะอึก, อาเจียน, และอุจจาระออกมาเป็นสีดำ เนื่องจากเลือดที่ไหลบริเวณหลอดอาหารไหลลงสู่ทางเดินอาหาร

แนวทางในการรักษา

สำหรับการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับ ชนิดเซลล์มะเร็ง ระยะของการแพร่กระจาย และสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งมีแนวทางการรักษาดังนี้

 • การผ่าตัด เช่น ทำการผ่าตัดเอาหลอดอาหารออกบางส่วน ผ่าตัดเอาเนื้องอกขนาดเล็กออก เป็นต้น
 • ทำเคมีบำบัด เป็นการใช้ยาเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง วิธีนี้อาจใช้ก่อนหรือหลังผ่าตัดก็ได้ สามารถใช้การทำเคมีบำบัดร่วมกับการฉายแสงได้
 • การฉายแสง เป็นวิธีการใช้รังสีที่มีพลังงานสูงกำจัดเซลล์มะเร็ง

การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการหมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารได้